รับผลิตตามความต้องการของลูกค้า

เรายินดีรับผลิตด้าย OE Spinning และ Ring Spinning
ผลิตได้ทั้งจากเศษผ้าจากโรงงานของคุณหรือผ้าที่ผ่านการใช้งานก็ตาม
เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยสำนึกสิ่งแวดล้อม

ด้ายรีไซเคิลคอตต้อน 100%
OE spinning NE 2/1 – NE 40/1
Ring spinning NE 9/1 – NE 50/1 
Made-to-order
ตัวอย่าง
 • 70% ออร์แกนิกคอตต้อน, 30% รีไซเคิลคอตต้อนจากเศษผ้า [Ring spun yarn]
 • 50% ออร์แกนิกคอตต้อน, 50% รีไซเคิลคอตต้อนจากเศษผ้า [OE yarn]
 • 50% รีไซเคิลคอตต้อนจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 50% รีไซเคิลคอตต้อนจากเศษผ้า
 • อื่นๆ [ผ้ายีนส์คอตต้อนรีไซเคิล, คอตต้อนรีไซเคิล, PSF รีไซเคิล, เศษผ้าจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ, ออร์แกนิกคอตต้อน, เวอร์จิ้นโพลีเอสเตอร์, เวอร์จิ้น PSF, เวอร์จิ้นคอตต้อน, เศษผ้าที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน, เศษผ้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว]
ด้ายรีไซเคิล TC

OE spinning NE 2/1 – NE 40/1
Ring spinning NE 9/1 – NE 50/1
Made-to-order
ตัวอย่าง

 • 70% เวอร์จิ้นโพลีเอสเตอร์, 30% รีไซเคิลโพลีเอสเตอร์ / รีไซเคิลคอตต้อนจากเศษผ้า
 • 50% รีไซเคิลโพลีเอสเตอร์ , 50% รีไซเคิลโพลีเอสเตอร์ / รีไซเคิลคอตต้อนจากเศษผ้า
 • อื่นๆ [ผ้ายีนส์คอตต้อนรีไซเคิล, คอตต้อนรีไซเคิล, PSF รีไซเคิล, เศษผ้าจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ, ออร์แกนิกคอตต้อน, เวอร์จิ้นโพลีเอสเตอร์, เวอร์จิ้น PSF, เวอร์จิ้นคอตต้อน, เศษผ้าที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน, เศษผ้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว]

             

             ผ้าชิ้นนี้ มีส่วนประกอบจาก ของเสียในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น เสื้อผ้าที่เหลือใช้, เศษผ้าจากโรงงานตัดเสื้อผ้า,เศษด้ายจากโรงทอผ้า รวมทั้งขวดพลาสติกเหลือใช้อยู่ในผ้าชิ้นนี้

ซึ่งเป็นวัตถุดิบ ที่เรานำมา รีไซเคิล ใหม่ 100%

 • ช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่า 2,700 ลิตร
 • ลดสารเคมีที่เป็นพิษในอากาศ 600 กิโลกรัม
 • ลดการใช้ virgin plastic ที่เทียบเท่ากับขวดน้ำ 4 ขวด

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมแฟชั่น

 • น้ำสะอาดกว่า 2,700 ลิตรถูกใช้เพื่อผลิตเสื้อ 1 ตัว ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำดื่มที่เราดื่มได้ถึง 3 ปี
 • การผลิตกางเกงยีนส์ 1 ตัว ต้องใช้น้ำถึง 2,000 แกลลอน
 • ทุกๆปี จะมีน้ำประมาณ 9.3 พันล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถใช้บริโภคได้ถึง 5 ล้านคน ถูกใช้ไปในอุตสาหกรรมแฟชั่น
 • 20% ของน้ำเสียที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ มาจากอุตสาหกรรมแฟชั่น
 • ทุกวินาที จะมีการเผา หรือ การฝังกลบของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอเทียบเท่ากับรถบรรทุก 1 คัน
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำอุตสาหกรรมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ภายในปี พ.ศ. 2573
 • ทุกๆปี จะมีไมโครไฟเบอร์ประมาณครึ่งล้านตันซึ่งเทียบเท่ากับน้ำมันประมาณสามล้านบาร์เรลถูกทิ้งลงสู่มหาสมุทร

แหล่งที่มา: https://news.un.org/en/story/2019/03/1035161