ด้ายรีไซเคิล

เราผสมเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากการรีไซเคิล เข้ากับเส้นใยรีไซเคิลอื่นๆ เช่น โพลีเอสเตอร์
เราสามารถผลิตเส้นด้ายรีไซเคิล OE ตั้งแต่ NE 2/1 – NE 32/1
สามารถนำไปใช้
● การถัก ● การทอ ● ถักถุงมือ● กระเป๋าผ้า ● ทอผ้า
คอตต้อน 
● ผ้าม่าน ● ม็อบถูพื้น ● พรม ● ผ้าทอพื้นเมือง ● ผ้าไทย ● ถุงเท้า
การผลิตด้ายรีไซเคิล
กำลังการผลิต 
: 26,000 กิโลกรัม / วัน
ขนาดเส้นด้าย : NE 2/1 – NE 32/1
สีเส้นด้าย : ตามความต้องการของลูกค้า

ด้าย รีไซเคิล CVC

ด้วยส่วนผสมของเส้นใยฝ้ายและเส้นใยโพลีเอสเตอร์
เราสามารถผลิตเส้นด้าย ตั้งแต่ NE 2/1 – NE 20/1
สามารถนำไปใช้
● การถัก ● การทอ ● ถักถุงมือ● กระเป๋าผ้า ● ทอผ้าฝ้าย
● ผ้าม่าน ● ม็อบถูพื้น ● พรม ● ผ้าทอพื้นเมือง ● ผ้าไทยชุดไทย ● ถุงเท้า

การผลิตด้ายรีไซเคิล
กำลังการผลิต : 26,000 กิโลกรัม / วัน
ขนาดเส้นด้าย : NE 2/1 – NE 20/1
สีเส้นด้าย : ค่อนข้างขาว จนถึงครีม

ด้าย 100% รีไซเคิล COTTON

ด้าย 100% COTTON ผลิตจาก เส้นใยฝ้าย 100%
เราสามารถผลิตเส้นด้าย ตั้งแต่ NE2/1 – NE 20/1
สามารถนำไปใช้
● การถัก ● การทอ ● ถักถุงมือ● กระเป๋าผ้า ● ทอผ้าฝ้าย
● ผ้าม่าน ● ม็อบถูพื้น ● พรม ● ผ้าทอพื้นเมือง ● ผ้าไทย ● ถุงเท้า

การผลิตด้ายรีไซเคิล
กำลังการผลิต 
: 26,000 กิโลกรัม / วัน
ขนาดเส้นด้าย : NE 2/1 – NE 20/1
สีเส้นด้าย : ตามความต้องการของลูกค้า

ด้าย 100% รีไซเคิล POLYESTER

ผลิตจาก เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100%
เราสามารถผลิตเส้นด้าย ตั้งแต่ NE 2/1 – NE 20/1
สามารถนำไปใช้
● การถัก ● การทอ ● ถักถุงมือ● กระเป๋าผ้า  
● ผ้าม่าน ● ม็อบถูพื้น ● พรม ● ผ้าทอพื้นเมือง ● ผ้าไทย ● ถุงเท้า

การผลิตด้ายรีไซเคิล
กำลังการผลิต 
: 26,000 กิโลกรัม / วัน
ขนาดเส้นด้าย : NE 2/1 – NE 20/1
สีเส้นด้าย : ตามความต้องการของลูกค้า

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตจากวัตถุดิบ รีไซเคิล ที่มีคุณภาพจากประเทศไทย และมีผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก